Offentleg journal i eInnsyn

Innsynsbegjæringer

Nkom behandler innsynsbegjæringer innen tre virkedager.

Unntatt offentlegheit

Nkoms saksdokumenter er offentlege så langt det ikkje er gjort unntak i lov, jamfør Offentleglova og Forvaltningslova

Har du spørsmål kan du sende e-post til firmapost@nkom.no