Hopp til hovedinnhold

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) er ei utøvande tilsyns- og forvaltningsmyndigheit for tenester innanfor post og elektronisk kommunikasjon i Noreg. 

Nkom er underlagd Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD). Samferdselsdepartementet (SD) har fagansvaret for saker på postområdet.