Visjon

Pådriver for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon for mennesker og samfunn

Verdier

Åpen

 • Alle våre eksterne rammesettere og målgrupper skal oppleve at vi har åpenhet som mål og rettesnor for all vår virksomhet.

 • Vi er nysgjerrige og oppdaterte på teknologi- og samfunnsutviklingen
 • Vi tenker helhet, tar initiativ og tilrettelegger for innovasjon
 • Vi er utålmodige etter å finne de beste løsningene som forventes av oss
 • Vi skal oppleves som attraktive, både som arbeidsgiver, kompetansemiljø og tjenesteleverandør

Våre strategiske satsingsområder

Bærekraft

 • Vi fremmer næringsutvikling og innovasjon i hele landet
 • Vi arbeider for digital inkludering
 • Vi sikrer pålitelig og solid infrastruktur
 • Vi bidrar til å redusere miljø- og klimaavtrykket

Kommunikasjon og samfunnsansvar

 • Vi er tydelige i våre budskap
 • Vi synliggjør sektorens og samfunnets behov
 • Vi setter dagsorden og gir verdifulle bidrag der elektronisk kommunikasjon og post diskuteres

Marked og utvikling

 • Vi påvirker samfunnsutviklingen og tilrettelegger for teknologiutviklingen
 • Vi står sentralt i internasjonalt arbeid som har betydning for norske interesser
 • Vi utøver vår myndighet effektivt og til rett tid