Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer Årsrapporten for 2020 etter godkjenning i etatstyringsmøtet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 29. april. Her rapporteres det på de oppgaver og tiltak som KMD ga Nkom i tildelingsbrevet for 2020.

Årsrapporten gir et innblikk i Nkoms ansvarsområder i Norge.

Bladbar versjon av Årsrapporten 2020

Her kan du lese mer om hovedpunkter i Årsrapporten for 2020.