Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer årsrapporten for 2022 etter godkjenning i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Her rapporteres det på de oppgaver og tiltak som KDD ga Nkom i tildelingsbrevet for 2022.

Årsrapporten gir et innblikk i Nkoms ansvarsområder i Norge.

Bladbar versjon av Årsapport 2022