Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer årsrapporten for 2023 etter godkjenning i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD). I årsrapporten presenteres Nkoms aktiviteter, nøkkeltall og måloppnåelse for 2023.

Årsrapporten har som formål å opplyse offentligheten om vårt samfunnsoppdrag og hvordan vi jobber. 

Bladbar versjon av Årsrapport 2023