Nettnøytralitet - Årsrapport 2021

Nettnøytralitet er prinsippet om at internettrafikk skal behandles likt, uavhengig av avsender, mottaker, utstyr, applikasjon, tjeneste eller innhold.

Årsrapporten fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) dekker perioden fra 1. mai 2020 til 30. april 2021.

Her kan du lese hele Årsrapporten for 2021 på norsk

Her kan du lese hele Årsrapporten for 2021 på engelsk