Tertialrapport 1/2020

I Nkom og i resten av samfunnet har det å jobbe hjemmefra blitt den nye normalen, og økt bruk av fjernundervisning og underholdningstjenester har gitt betydelig økt trafikk i nettene.

Det er gledelig, men ikke overraskende, at den digitale grunnmuren har vist at den er robust og støtter opp om samfunnets behov og har tålt den ekstra belastningen krisen har medført.

Vi er inne i nok et spennende år for ekombransjen. Betydningen og avhengigheten av
elektronisk kommunikasjon har blitt forsterket. 5G rulles etter hvert ut av de store tilbyderne og arbeidet med neste generasjons nødnett er under planlegging. Nkom har en viktig rolle i å påse at dette arbeidet skaper tjenester som er gode og sikre for brukerne, slik at ekomnettene kan fortsette å være bærebjelken for all aktivitet i samfunnet.

Her kan du lese hele Tertialrapporten 1/2020 i bladbar versjon.