Her finner du skjema for søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy og til personlig nødpeilesender (PLB).

Flere av våre skjema tilbys nå primært som e-skjema. Skulle du likevel ha behov for en Word/PDF-versjon av disse, kan du få disse ved å ta kontakt med firmapost@nkom.no med beskrivelse av hvilket skjema du ønsker, på ønsket målform (bokmål, nynorsk).