«Skjema for melding om kvalifisert tillitstjeneste» gjelder for melding om oppstart av tillitstjeneste etter lov om tillitstjenester. Registreringsskjema for sertifikatklassene Person-Høyt, Person-Standard og Virksomhet gjelder for utstedelse av sertifikater etter den frivillige selvdeklarasjonsordningen.