Hopp til hovedinnhold

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) samler inn data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Informasjonen publiseres både som rådata og i bearbeidet form, og beskriver viktige trekk ved utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester. Den mest relevante og oppdaterte statistikken er alltid tilgjengelig her på vårt nettsted.

Vennligst vær oppmerksom på at vi for tiden er i prosessen med å migrere innhold fra vår gamle statistikkportal til denne oppdaterte plattformen. Alle historiske publikasjoner er fortsatt tilgjengelige i det gamle systemet, men vi forventer å ha alt innhold overført innen utgangen av oktober 2023.