Brukerklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som skal sikre en rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom brukere og tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester.

Her kan du lese mer om Brukerklagenemda, som for eksempel hvilke saker de behandler, hvem som kan klage til Brukerklagenemda og kontaktinformasjon.