–Det store engasjementet fra bransjeaktører og andre interessenter speiler også hvor viktig den pågående prosessen er for enkeltaktører og markedet som helhet. Det er et ansvar Nkom er seg bevisst, sier avdelingsdirektør for marked og tjenster i Nkom, Kamilla Sharma.

Kamilla Sharma

 

Her kan du lese de nye høringsinnspillene

Interessenter vil ha anledning til å kommentere på de mottatte høringsinnspillene, og Nkom ber om at eventuelle kommentarer sendes til Nkom innen 1. juli 2024 til firmapost@nkom.no.