Videre har Nkom gjennomført en geografisk analyse av konkurransesituasjonen i alle landets 356 kommuner. Dette har resultert i at landet blir delt inn i 22 geografiske markeder. Hvert av disse markedene er analysert for å identifisere om det finnes en tilbyder med sterk markedsstilling i det geografiske markedet. Nkom har funnet tilbyder med sterk markedsstilling i 12 av de 22 geografiske markedene. I alt 9 tilbydere blir nå varslet om at de vil bli utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling.

Les markedsanalysen her 

Nkom har også laget et dokument med informasjon om den videre prosessen for tilbydere som blir utpekt med sterk markedsstilling.

Orientering om videre saksgang

Kommentarer til markedsanalysen kan sendes til Nkom innen 2. oktober 2023 til firmapost@nkom.no.