Tilleggshøring 14. mars – 31. mai 2024 – oppdatert analyse

I etterkant av høringen av analysen som ble publisert 15. juni 2023, har Nkom på bakgrunn av mottatte høringsinnspill og oppdaterte markedsdata gjort endringer i analysen. 

Dokumentene med endringene er tilgjengelig her

Frist for å gi innspill til oppdatert analyse er satt til 31. mai 2024.

Høring av markedsanalyse 14. juni – 2. oktober 2023

Nkom gjennomførte i perioden 14. juni – 2. oktober 2023 høring av geografisk analyse av konkurransesituasjonen i alle landets kommuner. Analysen resulterte i at landet ble delt inn i 22 geografiske markeder. Hvert av disse markedene ble analysert for å identifisere om det finnes en tilbyder med sterk markedsstilling i det geografiske markedet. Nkom fant tilbyder med sterk markedsstilling i 12 av de 22 geografiske markedene. I alt 9 tilbydere ble varslet om at de ville bli utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling. Nkom mottok 33 høringsinnspill i denne høringen.

Les markedsanalysen her 

Nkom har også laget et dokument med informasjon om den videre prosessen for tilbydere som blir utpekt med sterk markedsstilling.

Orientering om videre saksgang

Nkom mottok 33 høringssvar til markedsanalysen innen fristen 2. oktober 2023, og tre kommentarer til høringssvarene innen fristen 2. november 2023.

Høringssvar

Kommentarer