Informasjon om avvik

– Nkom har de siste årene fått informasjon om flere saker hvor tilbydere har utlevert opplysninger om reserverte telefonnumre, og hvor nummeropplysningsaktører så har publisert disse opplysningene. Vi valgte derfor å foreta et grundig tilsyn, som viste en rekke avvik. Aktørene er varslet, og de fleste avvik er nå rettet, sier seksjonssjef Inger Vollstad i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som vil følge opp enkelte aktører særskilt fremover.

Tilbydere skal etter ekomloven ikke overføre nummeropplysningsinformasjon om sluttbrukere som har hemmelig nummer, eller som har reservert seg mot utlevering til allmennheten.

Avvik og konklusjoner etter Nkoms tilsyn

Nkom publiserer nå tilsynsrapporten for perioden 2020-2021

– Vi konkluderer i vår rapport med at tilbyderne i hovedsak forvalter nummeropplysningsinformasjon i henhold til lover og regler. Men vi har funnet enkelte større avvik og flere mindre avvik, som i hovedsak dreier seg om retten til helt eller å delvis reservere seg mot utlevering til nummeropplysningstjenester, sier Vollstad.

Avvikene gjelder tilbydernes plikt til å til å tilby delvis reservasjon, samt pliktene til å gi informasjon, både til sluttbrukere og myndigheter. Tilsynet har også avdekket enkelte avvik som gjelder utlevering av reserverte telefonnummer. Det dreier seg i hovedsak om saker hvor sluttbrukere har bedt om fullstendig eller delvis reservasjon mot utlevering av sitt telefonnummer til nummeropplysningstjenester.

– Nkom konkluderer også med at ekombransjen som helhet må ta noe større ansvar for vurderinger av hvem det utleveres nummeropplysningsinformasjon til, og hvordan utleveringen foregår. Tilbyderne må altså selv innhente nødvendig dokumentasjon og foreta selvstendige vurderinger av aktører som ber om tilgang til nummeropplysningsinformasjon i henhold til utleveringsplikten, mener Vollstad. 

Datatilsynet fører tilsyn med personvernregelverket

Nummeropplysningsvirksomheters videre bruk av utlevert nummerinformasjon er underlagt personvernregelverket, som Datatilsynet fører tilsyn med. 

Her kan du lese mer om personvernregelverket

Om utleveringsplikten til nummeropplysningstjenester

Enhver tilbyder av offentlig telefontjeneste (tilbyder) som tildeler nummer til sluttbruker, plikter å gjøre nummeropplysningsinformasjon tilgjengelig for nummeropplysningsaktører i henhold til ekomforskriften § 6-3.

Tilbyderne skal ikke overføre nummeropplysningsinformasjon om sluttbrukere som har hemmelig nummer eller har reservert seg mot utlevering til allmennheten.

Det er tilbydernes selvstendige ansvar å påse at informasjon kun utleveres til tilbydere av opplysningstjeneste når informasjonen skal nyttes i nummeropplysningsvirksomhet, jf. ekomforskriften §§ 6-2 og 6-3.

Mer informasjon om utleveringsplikten finner du her