Offentliggjør overordnede rammer

– Vi offentliggjør rammene for auksjonen i dag, og legger særlig til rette for investeringer i distriktsutbygging. Auksjonen omfatter frekvenser i 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene, hvor 5G-båndet 3,6 GHz har fått størst oppmerksomhet, forteller direktør Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom presenterte rammer for auksjonen i Informasjonsmøte om 5G-auksjonen 5. februar.

Her kan du se opptak fra Informasjonsmøte 5. februar fra Nkom i Lillesand.

Her kan du se presentasjonen som ble vist på informasjonsmøtet

3,6 GHz-båndet legger til rette for effektiv bredbåndsutbygging og løsninger som er etterspurt av norsk industri. Tildelingen er innrettet for utbygging, med en rabattløsning for utbygging i distriktene. Industri- og næringsliv sikres også tilgang til tilpassede 5G-løsninger.

Rask tilgang til 5G

– En av våre viktige oppgaver er å tilrettelegge for 5G i Norge gjennom god konkurranse i markedet. Vi åpner for så tidlig bruk av 5G-teknologi som mulig, og legger til rette for at ressursene kan tas i bruk så snart auksjonen er gjennomført, sier Espen.

Nkom ønsker at hele 3,6 GHz-båndet (3400-3800 MHz) så raskt som mulig kan tas i bruk til 5G-teknologi og tjenester, selv om gjeldende tillatelser i båndet varer ut 2022.

Tilrettelegge for industri- og næringslivsaktører

– Norsk næringsliv kan få tilført store gevinster ved bruk av ny 5G-teknologi, sier direktør Espen i Nkom. – Det er gode muligheter for tilgang til 5G gjennom tilbud fra mobiltilbydere, enten via kjøp av tjenester eller ved å leie frekvensressurser.

I tillegg vil regjeringen sikre at innehavere i 3,6 GHz-båndet imøtekommer industriens behov for 5G-løsninger ved å stille vilkår i tillatelsene.

Forslagene til tiltak for industrien kan du lese nærmere beskrevet her. Nkom ber om innspill til utforming av regulering, innen høringsfristen 9. april 2021.

Prisreduksjon til distriktsutbygging

Regjeringen vil gi en rabatt på auksjonsprisen på inntil 560 millioner kroner for auksjonsvinnere som vil drive fram utbygging i distriktene.

 – Vi ser svært positivt på regjeringens tiltak for investeringer i distriktsutbygging. Det er viktig for å nå målet om bredbåndsdekning for hele befolkningen, sier Espen, som ser det som svært viktig for Nkom å bidra til effektiv digitalisering for både den enkelte innbygger og næringslivet i hele Norge.

Høring av auksjonsregler og tillatelser

Auksjonen gjennomføres etter regler som legges fram for høring, med frist 9. april 2021.

Auksjonsregelverket har detaljerte regler om deltakelse og gjennomføring av auksjonen. Nkom ønsker også innspill til vilkår i tillatelsene.

Mer informasjon om auksjonen, forslag til tiltak og utkast til tillatelser finner du her.