Nettmøte med resultater fra auksjonen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil presentere resultatet av auksjonen i et nettmøte når auksjonen er ferdig. Dato og klokkeslett for nettmøtet offentliggjøres så snart dette er klart, og nettmøtet planlegges gjennomført så tett opp til auksjonsslutt som mulig.

Fordele verdifulle ressurser på flere

Auksjonen er innrettet slik at de verdifulle frekvensressursene blir fordelt på flere aktører, noe som vil gi økt konkurranse i markedet.

Det er spesielt stor interesse knyttet til bruken av 3,6 GHz-båndet, hvor det blant annet er forventet at norsk næringsliv vil hente ut gevinster ved bruk av 5G-teknologi.

I auksjonen tildeles også 2,6 GHz-båndet, som er et viktig bånd for 4G, og 5G på sikt.

560 millioner kroner til distriktsutbygging

Gjennom auksjonen legger ekommyndigheten til rette for tidlig utbygging av 5G i Norge. Dette gjør igjen at flere kan få glede av høyhastighetsbredbånd, og at vi raskere når målet om bredbåndsdekning til hele befolkningen. Regjeringen har særlig fokus på distriktsutbygging, og vinnerne i auksjonen kan bruke inntil 560 millioner kroner av auksjonsprisen til å bygge ut raskt trådløst bredbånd i distriktene.

Mer informasjon om auksjonen finner du her

Påmelding til nettmøte

Vi inviterer til nettmøte med presentasjon av resultater etter auksjonen.
For å delta må du melde deg på her:

Påmeldingslenke (påmeldingen er avsluttet)

Så snart dato og klokkeslett for nettmøtet er klart, sender vi alle som er påmeldt en Teamslenke og invitasjon til å delta.

I møtet vil avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Spektrumsavdelingen presentere auksjonsresultater, og vi åpner til slutt for spørsmål.

For praktiske spørsmål rundt informasjonsmøtet, send e-post til rmh@nkom.no