Vi vil samtidig med offentliggjøringen av høringsnotatet også si noe mer om hva vårt forslag til regulering innebærer for markedet og for aktørene. Vi ønsker god dialog med alle berørte parter, og høringsfristen vil være 3 måneder. Høringsfristen er dermed satt til 15. september 2023. 

Du kan lese mer om analysearbeidet her