Direktør i Nkom, Pål Wien Espen, er takknemlig for bidragene så langt. Han anerkjenner også at mange ekomaktører bidrar gjennom eget distribusjonsnett. 

– Krigen rammer menneskene i Ukraina på en brutal måte. Elektronisk kommunikasjonsutstyr er kritisk og livsviktig for både sivile og militære, og det er derfor gledelig at flere aktører i Norge ønsker å bidra med det som trengs, sier Espen. 

Syv norske virksomheter som har fått aksept for å donere sitt utstyr. Disse er Fagne AS, ITsjefen AS, Telenor AS, GP Nett AS, VEV Romerike AS, NTE AS og NTE AS og Viken Fiber. 

Hittil er det levert utstyr til en antatt samlet verdi på ca. kr 2,3 millioner. 

Utstyr som tilbys samles i en database, og ingenting blir sendt før Ukraina takker ja til det spesifikke materiellet. For å sikre dette er det laget prosedyrer som gjennomføres av European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (europa.eu).

Flere virksomheter har meldt at de vil bidra og flere venter på endelig godkjenning for utstyr de ønsker å donere. 

– Det som er svært viktig er at Ukrainske myndigheter får utstyr de kan nyttiggjøre seg og at rett utstyr kommer til rett plass til rett tid, slik at det kan tas raskest mulig i bruk der det trengs, sier Espen. 

Holmefjord AS bidrar med en betydelig dugnadsinnsats når det kommer til ompakking og distribusjon i Norge. Transporten av utstyr som samles inn fra ekomaktører skjer i regi av DSB.   

Ønsker du å bidra?

Det er fortsatt mulig å bli med på dugnaden.  
Ønsker du å bidra? Se over listen over definerte behov

Dersom du har praktiske spørsmål om gjennomføring kontakt Svein Roar Jonsmyr i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

Bakgrunn for saken: Dugnad for Ukraina - Nkom