Stort engasjement rundt 5G-auksjonen

– Det er spennende om vi kan engasjere flere til å delta i 5G-auksjonen i september. Her kan en sikre seg ressurser som vi mener er viktige for å kunne tilby raskt trådløst bredbånd til innbyggere, industri og virksomheter, sier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Engasjement rundt 5G-auksjonen og vilkårene har eskalert denne våren, noe som har bidratt til gode diskusjoner og konstruktive innspill til høringen om auksjonsregler og vilkår. Vi har prøvd å ta hensyn til innspill fra både bransjen og industrien, interesseorganisasjoner, foreninger og offentlige aktører. Flest tilbakemeldinger har vi fått på regjeringens forslag til utbyggingsrabatt og industritilgang, forteller Espen, som har justert enkelte vilkår på bakgrunn av innspillene som er kommet.

Informasjonsmøte om 5G-auksjonen

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland var til stede og innledet nettmøtet hos Nkom i Lillesand 9. juni kl 10, hvor direktør Pål Wien Espen og avdelingsdirektør John-Eivind Velure presenterte nyheter for 5G-auksjonen i september.

Presentasjonen fra møtet

Opptak fra informasjonsmøtet

Tilbyr nytt frekvensbånd for lokale 5G-nett

– Nytt for alle i dag, er at vi også forslaget til hvordan vi vil åpne for bruk av frekvensbåndet 3,8-4,2 GHz til lokale nett. Her gir vi industri, private og offentlige virksomheter flere muligheter til å raskt ta i bruk 5G-teknologi. De kan velge mellom å kjøpe tilgang til frekvenser i nasjonale nett via aktørene som vinner frem i 5G-auksjonen, eller ved å kjøpe egne lokale tillatelser fra Nkom, forteller direktør Espen.

Vi planlegger å tildele to ulike typer tillatelser for lokale nett, en laveffekttillatelse og en høyeffekttillatelse. Laveffekttillatelsen er tiltenkt til lokale private mobilnett til for eksempel innendørsdekning. Høyeffekttillatelsen er tiltenkt utendørs bruk, for eksempel til fast trådløst bredbånd, og for å dekke større områder som for eksempel industriparker og havner.

Høringsfrist 20. august

– Vi mener frekvensbåndet 3,8-4,2 GHz er godt egnet for etablering av slike nett og legger frem forslag til regulering og ber om innspill innen 20. august 2021, forteller direktør Pål Wien Espen.

Mer om Nkoms forslag inner og høringen om lokale mobilnett i frekvensbåndet 3,8-4,2 GHz, finner du her

Nytt om distriktsutbygging – rabatt per nye bygg

Regjeringen ønsker å bruke 560 millioner kroner av auksjonsprisen under 5G-auksjonen til utbygging av raskt trådløst bredbånd i distriktene. Nytt fra Nkom etter høringen, er at vi fremskynder oppstarten og utvider perioden hvor det gis rabatt på auksjonsprisen. Utbyggingsperioden starter 1. januar 2022 og varer til 30. juni 2025.

Vi forenkler også ordningen, slik at rabatten gis ut fra antall bygninger som tilbys raskt bredbånd. Dette vil bidra til enklere rapportering og informasjon, slik at forbrukere kan se hvor det etableres raskt bredbånd.

Auksjonsvinnere som påtar seg utbyggingsforpliktelsen, får fradrag i auksjonsprisen for hver ny husstand og næringsbygg som kan få en 100/10 Mbit/s-bredbåndstjeneste. Hvilke bygg som gir fradrag, blir offentliggjort før utbyggingsperioden starter.

En foreløpig oversikt over aktuelle bygg vil bli publisert før auksjonen, og oversikten blir oppdatert etter at Nkoms dekningsundersøkelse for 2021 er gjennomført.

Flere kan få tilgang til 3,6 GHz-båndet

Nkom opprettholder forslaget om å gi industri og virksomheter tilgang til 3,6 GHz-båndet ved å pålegge tilgangsplikt for de som får tillatelser. Vi åpner også for at flere enn industrien skal få tilgang ved behov, for etablering av 5G-nett og tjenester i nettopp dette båndet. Det vil likevel være noen begrensninger, fordi båndet primært skal brukes til å styrke de offentlige mobilnettene i Norge.

Nkom inviterer til veiledning

Nkom vurderer at det kan være behov for veiledning rundt regelverket og gir mer utfyllende informasjon om innholdet i tilgangsplikten, se veiledningen her. Vi bistår også gjerne interessenter som har spørsmål og ønsker forklaringer av innholdet.

Bruksbegrensninger som følge av innføringen av beskyttelsesvilkår

Det opererer i dag satellittjordstasjoner og radarer i og rundt 3,6 GHz-båndet som ivaretar samfunnsviktige funksjoner, og myndighetene må stille krav som gir tilstrekkelig beskyttelse av disse tjenestene.  Kravene vil føre til at det i enkelte geografiske områder vil være vanskelig å etablere 5G-basestasjoner som opererer i 3,6 GHz-båndet. Det vil likevel være mulig å etablere basestasjoner basert på bruk av andre frekvensbånd i disse områdene.

Mer informasjon om auksjonen, vilkår og tillatelser finner du her

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet