Spørsmål til Nkom fra forbrukere

- Nkom får en rekke henvendelser fra forbrukere om konsekvensene for sluttkunder av Nkoms pålegg overfor Telenor, og vi ønsker her å gi informasjon som vi håper er oppklarende for bredbåndskunder, sier avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Krav til Telenor

Telenor kunngjorde i slutten av januar 2019 at selskapet har besluttet å legge ned kobbernettet innen utgangen av 2022 og erstatte dette med fiber- og mobilbaserte løsninger. Telenors kobbernett er det eneste tilnærmet landsdekkende fastnettet i Norge. Mulighet for å levere bredbånd over dette nettet har derfor vært viktig også for leverandører som tilbyr bredbånd som konkurrerer med Telenors tilbud.

Nkom har nå pålagt Telenor å opprettholde kobbernettet i inntil fem år. Perioden som kobbernettet må opprettholdes kan bli kortere ved at Telenor tilbyr andre bredbåndsleverandører produkter som erstatter tilgangen til kobbernettet.

Større valgfrihet for sluttkunder

Nkoms vedtak om at Telenor må opprettholde kobbernettet gjelder direkte leverandører som bruker Telenors kobbernett til å tilby bredbånd. Vedtaket vil likevel komme forbrukere og andre til gode ved å legge til rette for at flere kan tilby bredbånd, og dermed større valgfrihet for bredbåndskunder.

- Vi er opptatt av at bredbåndskunder skal kunne ta informerte valg av leverandør. Det finnes per i dag ingen tjeneste som gir sluttkunder informasjon om hvem som tilbyr bredbånd i området der du bor. Derfor er det viktig at du som sluttkunde tar kontakt med ulike tilbydere for å undersøke hvilke muligheter som finnes hos deg, oppfordrer avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger.

Hvilke muligheter for bredbånd har jeg?

Nkoms vedtak legger til rett for økt konkurranse i bredbåndsmarkedet ved å gi forutsigbarhet for tilbydere om retten til å levere bredbånd i Telenors kobbernett. Vedtaket gir likevel ingen plikt til å tilby bredbånd i kobbernettet. Hvis du ønsker å finne ut om du fortsatt kan kjøpe bredbånd over kobbernettet, må du henvende deg til en bredbåndstilbyder. Ved siden av Telenor, er det flere andre bredbåndsleverandører som fortsatt vil kunne tilby deg kobberbasert bredbånd.

Bredbånd kan leveres i ulike typer av nett, og som kjøper av bredbåndstjenester i Norge vil du i noen tilfeller kunne velge mellom å kjøpe bredbånd over fibernett, kobbernett, kabel-TV nett og mobilnett. Nkom oppfordrer forbrukere til å kontakte ulike bredbåndsleverandører for å undersøke hvilket tilbud du har i ditt område.

Plikt til å rette feil på kobberlinjen

Nkoms vedtak gir Telenor en begrenset mulighet til å legge ned kobbernettet i femårsperioden. Utgangspunktet er at Telenor skal rette feil som oppstår på kobberlinjene. Dersom det er for kostbart å reparere en feil, har Telenor likevel ikke plikt til å utbedre feilen. Telenor vil i så fall kunne si opp avtalen med den som leverer bredbåndstjenesten til deg. Nkom har satt strenge vilkår for slike oppsigelser, og følger opp at kravene blir overholdt.

Rett til internettilgang, men ikke bredbånd

Staten har inngått en avtale med Telenor om levering av tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett. Avtalen innebærer blant annet at Telenor skal levere en tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett som "gjør det mulig for enhver bruker å foreta og motta nasjonale og internasjonale telefonsamtaler, samt å foreta oppkobling mot internett». 

Avtalen gir deg som sluttkunde, rett til å kunne koble deg opp mot internett, men ikke en rett til gjøre oppkoblingen over en bredbåndslinje. Regjeringen har foreslått leveringsplikt på bredbånd, men et konkret forslag er foreløpig ikke sendt til Stortinget.

En måneds oppsigelse regulert i ekomloven

Ekomloven gir tilbydere av blant annet bredbånd plikter overfor sine sluttkunder. Etter ekomloven § 2-4, skal din bredbåndsleverandør varsle deg én måned i forveien dersom han endrer eller sier opp avtalen med deg om levering av bredbånd.