Gå direkte til: Dekningskart

Bredbåndstjenester leveres i dag over ulike teknologiske plattformer som kan ha betydning for tilgjengelige hastigheter på tjenestene. Dekningen varierer fortsatt noe mellom by og land og mellom fylkene. Det investeres årlig store summer i videreutvikling og modernisering av bredbåndsnettene. Stadig flere husstander og bedrifter får dermed tilgang til bredbåndsnett som leverer Gigabit-hastigheter. I tillegg økes kundenes valgfrihet ved at flere bredbåndstilbydere tilbyr sine tjenester til de samme kundene.

De mest brukte teknologiene er fiber eller kabel-TV nett. En rekke husstander får også bredbåndstjenestene levert via mobilnettene i form av fast trådløst bredbånd (FTB). I disse tilfellene er internettilgangen låst til brukerens egen adresse (geo-lock), i motsetning til mobilt bredbånd der man kan ta med seg bredbåndsruteren for å få tilgang til internett i bilen, på hytta, i båten eller lignende. Norske husstander og bedrifter har nå også tilgang til internett gjennom bruk av lavbanesatellitter, men utbredelsen her er foreløpig begrenset. 

Nkom har fulgt utviklingen i bredbåndsdekningen i lang tid og publiserer årlig informasjon om dekningsutviklingen.