Norske frekvensressurser forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom. Målet er å tildele riktig mengde spektrum til riktige tjenester til riktig tid. Det er også et mål å skape forutsigbarhet for brukerne. Nkom følger den teknologiske utviklingen, tjenesteutviklingen og ulike samfunnsbehov tett.

- Frem mot 2030 tror vi det vil skje endringer i bruken av ulike ekomtjenester og kommunikasjonsløsninger som vil påvirke våre veivalg for forvaltningen av ressursene, sier avdelingsdirektør, avdeling for spektrum i Nkom, John-Eivind Velure.

Hva forventer vi?

I tillegg til at vi ser en internasjonal trend der stadig flere frekvensressurser allokeres for mobilkommunikasjon, tror Nkom at det vil skje større endringer frem mot 2030 på områdene innenfor radiolinje, kringkasting, lyd- og bildeproduksjon og satellittkommunikasjon. 

  • Radiolinje vil også i fremtiden være en viktig del av den digitale grunnmuren, og vil være et viktig bidrag til å gi alle tilbud om høyhastighets bredbånd. For å møte dette behovet må spektrumseffektiviteten økes i eksisterende, og eventuelt nye, radiolinjebånd.
  • Når det gjelder TV-kringkasting og lyd- og bildeproduksjon, står Nkom foran et viktig veivalg om bruk etter 2030. Nkom ser det som høyst aktuelt at deler av frekvensområdet som TV (via bakkenettet) og lyd- og bildeproduksjon bruker i dag, blir tilgjengelig for bruk for mobilkommunikasjon etter 2030.
  • På området for satellittkommunikasjon tror vi at lavbanesatellitter vokser frem som et godt kommersielt alternativ til andre bredbåndsforbindelser, som kan bidra til å nå målene om godt og raskt bredbånd til alle.

Nkom har også vurdert fremtidsutsiktene til et utvalg andre radiokommunikasjonstjenester, men der er vår konklusjon at det vil skje mindre endringer i frekvensbehov og bruk mot 2030. Les våre vurderinger av fremtidsutsiktene 

Hva er løsningen?

Økt etterspørsel etter spektrumsressurser, kan ikke enkelt løses ved å gi flere ressurser til en tjeneste. Mer frekvenseffektiv teknologi og mer effektive løsninger for frekvensdeling er nødvendig. Frem mot 2030 vil Nkom vurdere nye metoder for å gi tillatelser til frekvensbruk. Hvordan kan vi gjøre mest mulig effektive tildelinger, både for søker og myndighet? Kan vi overlate mer av ansvaret for å unngå skadelig interferens til brukerne, eller er det behov for detaljplanlegging fra myndighetenes side?  
 
- Vi legger frem hva vi tror er fremtidsutsiktene mot 2030, men vi vil gjerne bli utfordret av markedet. Innspill, synspunkter og diskusjon er veldig velkomment og viktig for oss, slik at vi har best mulig grunnlag for å gjøre de rette valgene mot 2030, sier Velure. 

Vi ber om å få synspunkter innen 16. november. 
Innspill sendes til firmapost@nkom.no

Mottatte innspill