Det har nyleg vore auksjon av frekvensressursen til DAB region 21 utan at nokon la inn bod. Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) og Medietilsynet opna derfor for tildeling etter "fyrst til mølla-prinsippet" frå 7. desember, der Grønn Kringkasting var fyrste og einaste søkar.

Grønn Kringkasting

Grønn Kringkasting AS er eigd av Egil Solberg, som også driv selskapet A-Media AS. Selskapet A-Media AS vann nyleg i auksjonen om den landsdekkande ressursen Riksblokk II.

DAB lokalradio region 21

DAB lokalradio i region 21 består av kommunane Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund og Gulen.

Meir informasjon om DAB i region 21 finn du her