Auksjonsregler på høring til 25. september

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet legger fra i dag til offentlig høring auksjonsreglene for tildeling av frekvensressurser til DAB lokalradio i region 21. Det er satt av seks uker til høringen, med frist til og med 25. september.

Mer informasjon om høringen finner du her

Tildeling ved pengeauksjon høsten 2020

Tildeling av frekvensressursene i lokal DAB region 21 i Sogn skal skje ved pengeauksjon, som etter planen skal gjennomføres høsten 2020, med planlagt oppstart i uke 42/43. 

Mer informasjon om auksjonen finner du her

Flere søknader til samme frekvenser

Etter fristen 25. mai for interessemelding, forelå det flere søknader til frekvensressursene til region 21 i Sogn. Region 21 består av kommunene Luster, Balestrand, Leikanger, Årdal, Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund, Gulen. Merk at flere av kommunene ble slått sammen fra 1. januar 2020.

Spektrumstillatelsen i region 21 omfatter kanal 12C, frekvensområde 226,592 - 228,128 MHz. Tillatelsen gjelder fra tildelingstidspunktet, til og med 31. desember 2031.