Et økende antall produkter som selges på markedet i Norge og EU kan kobles mot internett. EU har vedtatt nye krav til radioutstyr som skal bidra til bedre beskyttelse av personopplysninger og personvernet til brukeren, forhindre svindel, og motvirke skadelig aktivitet mot nettverkene. Nkom har tidligere informert om at kravene vil gjelde fra 1. august 2024.

Reguleringen har overordnede krav, mens spesifikasjoner for å overholde kravene vil følge av harmoniserte standarder. Europeiske standardiseringsorganisasjoner har fått oppdraget med å lage standarder, men dette tar tid og kravene er komplekse. Europakommisjonen har derfor bestemt at kravene først skal gjelde fra 1. august 2025.  

Se tidligere sak her