Formelt vedtak offentliggjøres i dag

– En avklaring fra Nkom var tidskritisk for gjennomføringen av foretakssammenslutningen. Nkom har derfor allerede orientert partene om hovedpunktene i beslutningen. Vi publiserer nå Nkoms formelle vedtak, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Bakgrunn

Lyse AS ga formell informasjon om overdragelsen til Nkom 21. februar, i tråd med reglene i ekomloven om overdragelse av frekvenstillatelser. Selve foretakssammenslutningen mellom Lyse og Ice har blitt vurdert av Konkurransetilsynet, som 21. mars besluttet å godkjenne oppkjøpet. 

Nkom la tidlig i mars frem underretningen fra Lyse for offentlig høring og mottok fem høringsinnspill. Fire av innspillene er offentlige.