Radiolinjeauksjonen startet 6. mai etter grundige forberedelser gjennom flere år av både bransjen og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). De tilgjengelige frekvensressursene er viktige for den kommende 5G-utbyggingen, og for robusthet i ekomnettene. 

Rettigheter for næringsvirksomhet og utbygging

- Det har vært viktig å få tildelt disse ressursene slik at aktørene endelig, etter lang tids forberedelse, kunne sikre seg rettigheter for videre næringsvirksomhet og utbygging, sier John-Eivind Velure, fungerende direktør i Nkom.

I auksjonen kunne selskapene by på frekvensressurser i åtte frekvensbånd. Auksjonen var en åpen kombinatorisk flerrundeauksjon som pågikk over 118 runder, og størsteparten av de tilgjengelige frekvensressursene ble tildelt Telenor, Telia, ICE, Globalconnect og Funn.

Samlet auksjonsproveny på over 34 mill. kroner

Ressursene hadde en fastsatt minstepris, men prisene økte underveis og samlet auksjonsproveny endte på over 34 mill. kroner, nøyaktig 34 263 163 kroner. Grunnet koronasituasjonen får vinnerne mulighet til å utsette betalingen av auksjonsprisen til november.

Hver enkelt budgiver skal betale følgende (i NOK):

  • GlobalConnect AS: 547 000
  • Funn AS: 872 077
  • Ice Communication Norge AS: 1 578 010
  • Telia Norge AS: 9 281 100
  • Telenor Norge AS: 21 984 976

Frekvensressursene fordelt på flere aktører

- Etter radiolinjeauksjonen er frekvensressursene i større grad enn tidligere fordelt på flere aktører, noe som er positivt for konkurransesituasjonen og for å legge til rette for videre utbygging og robusthet i ekomnettene, sier fungerende avdelingsdirektør for Spektrumsavdelingen, Espen Slette.

Betydelige mengder frekvensressurser er nå tildelt for mange år fremover, men det er fortsatt mulig å få tilgang til radiolinjeressurser ved å søke om individuelle sendertillatelser hos Nkom.

Mer informasjon om auksjonen, herunder hvilke frekvenser de ulike aktørene vant og hva de skal betale, finner du på Nkoms auksjonsside.