Norge på femteplass

Årets indeks fra EU viser at Norge er på femteplass i Europa, som i 2019 og 2018, mens vi i fjor lå på tredjeplass. Sammenlignet med EU-landene er det spesielt innen utbredelse av bredbånd og mobilnett at andre land nå har kortet ned på avstanden til Norge.

– Norge har allerede over lengre tid hatt noen av verdens beste bredbånds- og mobilnett, og det gjør det vanskelig å holde forspranget hvert år, sier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Mer 5G i Europa enn i Norge

– Tallene fra EU viser at en større del av befolkningen i Europa har tilgang til 5G enn i Norge. Det er derfor av stor betydning at ekombransjen i Norge nå holder trykket i utbyggingen som er startet, slik at Norge ikke sakker akterut på dette helt avgjørende området, sier direktør Espen i Nkom. – Vi tror dette vil endre seg raskt i de kommende årene når operatørene realiserer offentliggjorte planer, og effekten etter 5G-auksjonen i september slår inn, sier Espen.

Nkom gjør oppmerksom på at 5G-utbyggingen i Norge først tok til for alvor i 2020-2021. Utbyggingen har skutt fart i år etter at undersøkelsen ble gjennomført, og det vil trolig være betydelig høyere dekning i kommende år. 5G-auksjonen med tildeling av hele 3,6 GHz-båndet skjedde etter dato for undersøkelsen og får først effekt i neste års undersøkelse.

26 GHz-båndet ikke tildelt i Norge

5G-frekvensbåndet 26 GHz er ikke tildelt i Norge, da det så langt ikke har vært stor interesse for frekvensbåndet. Nkom vurderer dette fortløpende, og vil involvere markedet på nytt i 2022.

I indeksen måler EU-kommisjonen hvor mye spektrum/frekvenser som er tildelt til 5G i hvert land. I den forbindelse er det tre frekvensbånd som er definert som pionerbånd for 5G i EU:

  • 700 MHz-båndet, tildelt i Norge
  • 3,6 GHz-båndet, som ble tildelt i Norge i september i år. I DESI ble målingen avsluttet 31. august, og Norges tildeling kommer derfor ikke med i årets måling.
  • 26 GHz-båndet, hvor det frem til nå ikke har vært interesse for ressursene i Norge.

Du kan lese hele statistikken fra EU her

Mer info også i Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet