– Vi får jevnlig rapporter fra Ice, Telia og Telenor, og følger opp hendelser med tilbyderne ved behov, gjennom vår ekomvakt 24/7, sier seksjonssjef Svein Sundfør Scheie i sikkerhetsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som har tilsyn med mobilnettene i Norge.

– Det varslede ekstremværet har denne gangen forårsaket mindre utfall enn vi fryktet, og vi er glade for at de fleste har hatt tilgjengelig mobilnett under ekstremværet Gyda. Uværet i midten av november i fjor medførte flere skader og utfall av mobilnettene. Spesielt hardt rammet i november var Sigdal kommune, som også nå er kommunen med flest basestasjoner ute av drift, sier Sundfør Scheie.

Nkom har under ekstremværet Gyda satt GUL beredskap for å formidle et oppdatert situasjonsbilde og god informasjonsdeling med tilbydere og myndigheter. De store tilbyderne har også høynet beredskap i sine organisasjoner.

Reddet av backup med batterier flere steder

– I 2015 påla Nkom tilbyderne å ha backup med batterier på minimum 4 timer i alle basestasjoner. Dette ser ut til å ha hindret mange utfall i mobilnettene denne gangen, forteller seksjonssjefen i sikkerhetsavdelingen i Nkom.

Telenor melder at batteriene på basestasjonene slo inn ved mange korte lokale strømutfall, mest i Trøndelag og Nordland, og hindret utfall i mobilnettet. Batterikapasiteten holdt akkurat til strømmen kom tilbake på de aller fleste steder.

Forventet utvikling

– Det må forventes at det tar noe tid før alle feil er rettet. Enkelte steder kan det bli ytterligere utfall på grunn av batterier som går tomme. Stengte veier kan etter hvert bli et problem for entreprenørenes fremkommelighet, og dermed for feilretting, sier Sundfør Scheie.

Selv om enkelte feil foreløpig ikke har gitt seg utslag i utfall i mobilnettet, er redundansen redusert noen steder. Det betyr at nettene er mer sårbare for ytterligere feil.

Erfaringen tilsier også at feilretting av veier, skogsarbeid og tilsvarende kan medføre skader på mobilinfrastrukturen som kan føre til lokale utfall fremover.

Situasjonsbilde fredag formiddag

Selve ekstremværet er over. Det er i dag flere basestasjoner i mobilnettene ute av drift enn i går. Det skyldes i hovedsak strømbrudd.

Nordland: Redusert mobildekning FV 82 mot Forfjorden i Sortland, utfall ved Hustad i Lødingen, redusert kapasitet og stedvis manglende dekning i Bodø, redusert dekning ved Saltstraumen.

Fjellområder i Sør-Norge: Det er dekningsutfall og mulig ekomdødt i enkelte fjell- og turområder.  Utfall ved Skarvatnet og Nerskogen i Oppdal fører til redusert mobildekning langs FV 6516, noen basestasjoner i Stryn, Briksdalsbreen og Olden er nede og bortfall av mobildekning langs Oldervatnet, utfall på strekningen Vang mot Nord- Aurdal, utfall ved Eidsbugarden, Bitihorn og Eldbjørgshaugen, deler av RV 50 Hol-Aurland er uten mobildekning spesielt vest for Geiteryggen, Skåbu i Nord-Fron har utfall grunnet strømbrudd.

Sigdal i Viken: Dette er for tiden området med størst utfall. Her har alle tre mobilnettene utfall. Utfallet skyldes fiberbrudd. Noe utfall også i nabokommunene Flå og Nesbyen. Mobildødt langs fylkesvei 287 fra litt sør for Eggedal og opp til Bromma.

Trøndelag: Kortvarige strømbrudd har ført til forbigående utfall av basestasjoner, men det meste inne igjen. Åfjord har et utfall i Telias mobilnett og lite overlappende dekning. Brudd som førte til redusert redundans i landsnettet er rettet.

Sentralt Østland: Det har vært strømutfall i en del kommuner på morgenen. Strømmen meldes å være på vei tilbake og det er ikke meldt om at batterier på basestasjoner er gått tomme.

Nkom jobber for å sikre mer robuste mobilnett i Norge fremover

Nkom jobber kontinuerlig med å sikre Norge robuste ekomnett.

Nkom presenterer torsdag 20. januar kl. 10 en ny rapport med målbilder og virkemidler som skal sikre Norge robuste transmisjonsnett mot 2030, og som blant annet tar høyde for nye klimautfordringer fremover.

Mer om nettmøtet her