– Det er viktig for oss å legge til rette for innovasjon og industriutvikling. Vi vil hjelpe alle aktører som har behov for frekvensressurser, sier senioringeniør Lars Rypestøl i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Trådløs 5G-teknologi kan vise seg å være svært viktig for digitalisering og automatisering av prosesser i industrien. Derfor ønsker vi at mange søker om frekvenser for å utforske hvordan trådløs kommunikasjon kan forbedre virksomheten, sier han.

Søknadsskjema kan lastes ned her

Norske virksomheter blant de første i Europa

I fjor høst ble frekvensene i 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndet tildelt Altibox, Ice, Telia og Telenor etter en 5G-auksjon i regi av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Bakgrunnen for salget er regjeringens ønske om å tilrettelegge for økt verdiskapning, investeringer i 5G-nettet og nye arbeidsplasser gjennom å styrke konkurransen i mobilmarkedet.

Rypestøl forteller at 5G-ressursene åpner for store utviklingsmuligheter, og at det lenge har vært et sterkt ønske fra industri og næringsliv om å få tilgang til egne 5G-nett.

– Nkom har derfor dedikert et eget 5G-bånd (3,8-4,2 GHz) til industri og næringsliv. I desember 2021 inviterte vi til deltagelse i et pilotprosjekt hvor vi gav testtillatelse til aktører som ville prøve ut 5G-teknologi. Initiativet er et testprosjekt som vi skal følge opp utover høsten.

– Norske virksomheter blir blant de første i Europa som får teste og utvikle innovative og bærekraftige 5G-løsninger i lokale nett. Vi behandlet de første søknadene i februar, og Equinor, Herøya Industripark, NTNU, Telia og Telenor fikk de første tillatelsene til å teste.

Alle kan søke

– Vi har i utgangspunktet ingen bestemte kriterier for hvem som kan søke, men det er mest interessant å bistå prosjekter som kan komme raskt i gang med testingen, sier Rypestøl

– Pilotene vil gi oss verdifull erfaring og informasjon før vi fatter en endelig regulering om hvordan disse frekvensene skal forvaltes.

Nkom har som mål å presentere en endelig regulering av frekvensbåndet i løpet av 2022. Da er planen å tildele ordinære tillatelser med varighet på inntil 5 år. 
 
– Det er viktig for oss at reguleringen gjør at frekvensressursene kan brukes hensiktsmessig og at barrieren for å møte myndighetskrav ikke blir for store. Derfor er denne testperioden svært viktig, sier han.

Intensiv testing for Equinor

På Europas største prosessanlegg for olje og gass forbereder Equinor seg nå på en intensiv testperiode av eget 5G-nett. Krisen i Europa har ført til leveringsproblemer for nødvendig utstyr, men nå er prosjektleder Simon Carlsen utålmodig etter å komme i gang med testingen på Kårstø.

– Vi gjennomfører testingen på K-Lab, som er Equinors teknologilaboratorium for testing og kvalifisering av teknologiutstyr og produksjonsprosesser. Her tester vi ny teknologi slik at implementeringen på installasjoner skal være mest mulig risikofri, forteller Carlsen.

– Det er svært viktig for Equinor å ha tilgang til egne 5G-nett. Mange av våre applikasjoner er prosessnære og krever mye av nettet. Vi stiller store krav til oppetid, sikkerhet og til å ha mest mulig kontroll på dataflyten fra A til Å, sier Equinors prosjektleder.

NTNU: – Vi må forstå teknologien

– Vi driver med forskning, og vår viktigste motivasjon for å teste eget 5G-nett er å forstå teknologien på et dypere plan.

Kimmo Kansanen er professor ved Institutt for elektroniske systemer, og leder faggruppen for signalbehandling ved NTNU. Han er tydelig på at deres testing skiller seg fra næringslivet.

– Næringslivet har ofte helt konkrete problemstillinger de ønsker å løse. Vi ser på dette som forskning på en helt ny og kompleks teknologi. Derfor må vi gå dypere til verks enn det næringslivet gjør, forklarer Kansanen.

– Det er viktig å forstå teknologien for å kunne anvende den på best mulig måte. Nå som vi kan teste vårt eget 5G-nett, gir det unike muligheter for å eksperimentere uten at det forstyrrer andre nett eller frekvenser.

– Vår forskning er svært viktig for at næringslivet skal få mest mulig glede av teknologien senere, avslutter NTNU-professoren.

NTNU

 

Bakgrunn

Staten forvalter naturressursene radiobølger (frekvenser) for elektronisk kommunikasjon, og forvaltningsrollen ivaretas av Nkom. All bruk av disse frekvensressursene krever tillatelse. 
De mest verdifulle frekvensene er de som kan brukes i offentlige mobilnett, og i fjor høst sikret Telia, Ice og Telenor seg 3,6 GHz-båndet, som er «indrefileten» av frekvensbånd som kan brukes til 5G. Rettighetene ble solgt for 3,2 milliarder på en frekvensauksjon gjennomført av Nkom.

Rettighetene ble solgt til mobiloperatørene fordi regjeringen vil legge til rette for økt verdiskapning, investeringer i 5G-nettet og nye arbeidsplasser i den digitale økonomien gjennom å styrke konkurransen i mobilmarkedet.

I forkant av auksjonen var det et sterkt ønske fra norsk industri om å få tilgang til dette frekvensbåndet. Etter auksjonen tok regjeringen derfor initiativ til etableringen av «5G-industriforum», som driftes av Nkom og Digital Norway.