Nkom ønsker pilottesting før endelig regulering

–  I første omgang vil vi ha fokus på nett med lav effekt og ser etter samarbeidspartnere som er klare til å etablere denne typen lokale nett. Med dette mener vi nett tiltenkt industri og andre virksomheter med behov for dekning i et begrenset område, for eksempel innendørs, sier Velure. 

–  Nkom ser det er riktig med en stegvis etablering av lokale nett i båndet, i samarbeid og testing med aktører, før vi fastsetter endelige vilkår. Vi vil gjerne treffe godt med vår regulering med en gang, og dermed tilrettelegge for bærekraftig innovasjon og utvikling for næringslivet, sier avdelingsdirektøren for spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

– I samarbeid med aktørene ønsker vi å se hvordan foreslått regulering fungerer i praksis og løse uklarheter. I pilotprosjektet får aktuelle aktører bruke ressurser i 3,8-4,2 GHz-båndet. Etter at vi har bestemt endelige tekniske vilkår, er planen å tildele ordinære tillatelser med varighet på inntil 5 år. Endelig regulering skal presenteres i løpet av første halvår 2022, forteller Velure. 

Status for reguleringen i Norge og Europa

Nkom gjennomførte i sommer en høring av lokale nett i 3,8-4,2 GHz-båndet. Forslaget til regulering var basert på Storbritannias regime for tildeling og ble i hovedsak godt mottatt. I november startet Europakommisjonen arbeidet med europeisk harmonisering av båndet til lokal bruk, noe som vil være positivt for utviklingen og tilgjengeligheten av utstyr.  

Gjenstår tekniske vurderinger

Etter høringen har Nkom studert vilkår for sameksistens mellom lokale og offentlige mobilnett. Blant annet har vi vurdert risiko for skadelig interferens, frekvensplassering i båndet og utstyrskrav for filter og effektnivåer. Hovedfokuset vårt har vært effektiv frekvensutnyttelse, ved hensiktsmessig deling av frekvensbåndet. 

– Det har vært utfordrende å innhente informasjon om teknisk ytelse, blant annet filterkarakteristikker for tilgjengelig utstyr. Denne informasjonen er av betydning for hvor tett lokale nett kan plasseres seg imellom og mot andre brukere, både geografisk og i frekvens, forteller avdelingsdirektør Velure. 

Nkom vil først teste lav-effektsnett

Nkom trenger informasjon om teknisk ytelse fra både lav-effektsnett og nett med høyere effekt. I dette pilotprosjektet vil vi først studere teknisk ytelse for nett med lav effekt, før vi deretter vurderer vilkår for nett med høyere effekt og større dekningsområder. For lokale nett tillates en maksimal uteffekt på 18 dBm/5 MHz e.i.r.p. 

Det kan søkes om innendørs og/eller utendørs bruk. Maksimal antennehøyde for utendørs bruk settes til 10 meter over terrenget. Det er ingen høydebegrensning for innendørs bruk. 

Etablering av et lav-effektsnett tar utgangspunkt i en geografisk posisjon. Innenfor en radius på 50 meter fra denne posisjonen kan det settes opp et ubegrenset antall sendere. Maksimal antennehøyde settes med utgangspunkt i den aktuelle posisjonen.

Skal et større område dekkes, må søker planlegge med flere sirkler med en radius på 50 meter, og legge til hver av senterposisjonene i søknaden. 

I første omgang åpnes det opp for å søke om båndbredder på opp til 80 MHz. 

Søknad om å bli testpilot

For å oppnå en så effektiv frekvensutnyttelse som mulig, med riktig nivå på søknadskrav, tekniske vilkår og delingsparametere, vil vi i første omgang invitere aktører som er klare til å etablere lav-effektsnett til å være samarbeidspartnere med oss.  
 
Ta kontakt via firmapost@nkom.no med kopi til lry@nkom.no.  

Interesserte aktører må fylle ut skjemaet vedlagt.

Spørsmål kan rettes til senioringeniør Lars Rypestøl på telefon +47 91 36 47 73.