Flere frekvensbånd vurderes for tildeling til 5G

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildelte 5G-pionerbåndene 700 MHz-båndet i 2019 og 3400-3800 MHz-båndet i 2021. Vi er nå i gang med å vurdere tildeling av flere frekvensbånd som vil være viktige for mobilkommunikasjon og 5G.

Frekvensbåndene som vurderes er følgende: 

  • 700 MHz SDL (738-758 MHz) 
  • 1500 MHz SDL (1427-1517 MHz)  
  • 2,3 GHz-båndet (2300-2400 MHz) 
  • 26 GHz-båndet (24,25-27,5 GHz)  
  • 42 GHz-båndet (40,5-43,5 GHz) 

– I dette innledende arbeidet vil Nkom kartlegge etterspørsel og behov for spektrum i de aktuelle frekvensbåndene. Vi vil også vurdere hva som er den mest samfunnsnyttige bruken av disse frekvensbåndene, og om det er synergieffekter ved å tildele flere frekvensbånd samlet, sier avdelingsdirektør Velure i spektrumsavdelingen.

SDL står for Supplemental Downlink, og er frekvensbånd som benyttes for sendinger fra basestasjon og i kombinasjon med andre frekvensbånd for økt nedlinkskapasitet.

Mer informasjon om frekvensbåndene finner du her.

Ta kontakt for møte

Nkom ønsker i løpet av våren å møte interessenter for å diskutere bruk og behov, og vi inviterer derfor til møter og dialog.

Ta kontakt med oss på e-post firmapost@nkom.no
med kopi til anja.vimme@nkom.no, for å avtale møtetid.