Norge er ett av de mest digitaliserte landene i Europa, men det meste av den internasjonale elektroniske trafikken fra Norge sendes i dag gjennom Sverige og København-området. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tidligere påpekt at avhengigheten av én trasé utgjør en betydelig sårbarhet for den elektroniske kommunikasjonen til og fra Norge.

Det er bevilget en ramme på 100 mill. kr over statsbudsjettet som skal bidra til å forbedre dagens trafikkhåndtering mot utlandet. Nkom har nå lyst ut en tilbudskonkurranse om støtten, for å sikre etablering av åpen og ikke-diskriminerende grossisttilgang på en alternativ sjøfiberforbindelse til utlandet. Støtteordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Konkurransen vil bli kunngjort på www.doffin.no og www.ted.europa.eu.

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)