Bredbåndsdekning og ekomstatistikk

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheter (Nkom) presenterer i dag nye oppdaterte tall for bredbåndsdekningen i Norge per 30. juni. Vi publiserer også tall for abonnement, omsetning og markedsandeler for mobil- og fasttelefoni, bredbånd og TV i ekomstatistikken for første halvår i år.

Tallene er innhentet fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Hovedtall ble presentert av direktør Pål Wien Espen og avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nkom i et direktesendt nettmøte fra Lillesand 7. oktober. 

Her finner du ekomstatistikken og dekningsundersøkelsen

Opptak fra nettmøtet 7. oktober med presentasjoner

Presentasjonen som ble vist på nettmøtet

Pressemelding fra KMD

Kraftig økning i dekning over 1 Gbit/s

Utbygging av nye fibernett fortsetter, og mange kabel-TV-nett er oppgradert og kan tilby 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) i nedstrøms hastighet. Ved utgangen av første halvår i år har 86,5 prosent av alle husstander i Norge tilbud om minst 1000 Mbit/s via fiber og kabel-TV nett, en økning på hele 33,6 prosentpoeng fra i fjor. Opplastingshastigheten vil imidlertid kunne variere mye i kabel-TV nettene, og normalen er på 50 Mbit/s.

– Ved omfattende utbygging av fiber og oppgradering av kabel-TV-nett, har Norge nå tatt gode skritt i moderniseringen av bredbåndstilbudet til norske kunder, og tilbyr høye nedlastingshastigheter. Men samtidig som vi har et godt grunnlag for å utnytte mulighetene i gigabitsamfunnet, er det fremdeles mange husstander i distriktene som mangler et tilbud på 100 Mbit/s, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom.

– Utbygging av 5G mobilnettene til Telenor, Telia, Altibox og Ice vil bidra til at mange nå får tilgang til 100 Mbit/s eller mer via fast trådløst bredbånd. Det blir spennende å følge utbyggingen til de tre førstnevnte som påtok seg dekningsforpliktelser i distriktene mot rabatt i forrige ukes 5G-auksjon, sier Espen.

90 prosent har tilgang på 100 Mbit/s

Ved utgangen av første halvår hadde 90,4 prosent av alle husstander tilbud om en nedstrøms hastighet på minst 100 Mbit/s. På samme tidspunkt i fjor var denne andelen 88,6 prosent. I tettbygde områder har 96,3 prosent nå tilbud om 100 Mbit/s eller mer. I spredtbygde områder er denne andelen 65,8 prosent. Det er først og fremst fiber og kabel-TV-nett som gir hastigheter på 100 Mbit/s, men i 2021 bidrar også fast trådløst bredbånd til dette. 

Fast trådløst bredbånd bidrar til økt dekning i distriktene

Tilgangen til fast trådløst bredbånd bestemmes blant annet av signalstyrken fra basestasjoner, som er oppgradert med tilstrekkelig kapasitet for denne tjenesten, eller som vil kunne oppgraderes innen rimelig tid. Utbygging av 5G mobilnett gjør at mange nå også har tilgang til 100 Mbit/s eller mer via fast trådløst bredbånd.  

Økning i fiberdekningen i spredtbygde områder

75,5 prosent av alle husstander har mulighet for å skaffe seg fiber ved utgangen av første halvår 2021, en økning på 1,8 prosentpoeng fra i fjor.  

I spredtbygde områder har dekningen økt med 8,8 prosentpoeng fra i fjor, til 64,0 prosent. I tettbygde områder er fiberdekningen nå på 78,3 prosent. En del av fiberutbyggingen erstatter eksisterende kabel-TV-nett, og resulterer i nedgang i dekningen av kabel-TV-nett, som nå er på 44,5 prosent. 

Godt i gang med 5G

Ved utgangen av første halvår 2021 hadde 23,3 prosent tilgang til 5G-dekning utendørs på sitt bosted.  Det er en økning fra 5,4 prosent ett år tidligere. Utbyggingen av 5G skjer i første omgang hovedsakelig i byområder og tettsteder. I spredtbygde områder er tilgangen til 5G relativt lav. Både Telia og Telenor har imidlertid både varslet og iverksatt storstilte utbygging med ny teknologi slik at dette kun er et øyeblikksbilde som endres raskt.     

Om bredbåndsstatistikken

Nkom har innhentet tall fra alle tilbydere av fast og mobilt bredbånd for å kartlegge bredbåndsdekningen i Norge. Tallene sammenlignes med tilsvarende tallmateriale innhentet på samme tidspunkt tidligere år.  

Bredbåndsdekningen omfatter husstander som er koblet til bredbåndsnett, eller som er i nærheten av eksisterende nett, og som dermed kan knytte seg til nettet. Det er tilbyderne av bredbånd som utarbeider oversikt over dette. Mobildekning beregnes av mobiloperatørene (Telenor, Telia og Ice) på grunnlag av signalstyrke.   

Regionale tall fra bredbåndsdekningen presenteres 21. oktober

Geografiske tall for fylker og kommuner blir presentert i et eget nettmøte 21. oktober, hvor også flere fylkeskommuner deltar. Mer informasjon om nettmøtet kommer. 

Her er link til nettmøtet 21. oktober kl. 10.00-11.00

Ekomstatistikken første halvår 2021

Stadig flere bredbåndsabonnement på fiber

Nkoms ekomstatistikk for første halvår 2021 viser at 63 prosent av alle private bredbåndsabonnement er på fiber, en økning på seks prosentpoeng, eller nesten 154 000 abonnement fra samme tidspunkt i fjor.  

At fiberen blir stadig viktigere vises også når vi ser på tendensen for TV-abonnement levert over ulike teknologiske plattformer. 47 prosent av alle TV-abonnement var basert på fiber ved utgangen av første halvår 2021, og antall slike abonnement har nå passert 1 million.  

Også antall abonnement for fast trådløst bredbånd øker. De fleste av disse er i privatmarkedet. Ved utgangen av første halvår var det nærmere 104 000 private abonnement. 

Antall bredbåndsabonnement basert på kobbernettet (xDSL) reduseres i raskt tempo, og ved utgangen av første halvår 2021 sto det bare igjen 134 000 private abonnement. På ett år er mer enn 125 000 slike abonnement blitt erstattet av andre teknologier. 

1,6 millioner har bredbånd med 100 Mbit/s

71 prosent av private abonnement har nå en hastighet på 100 Mbit/s. For ett år siden var denne andelen 53 prosent, og det finnes nå finnes nærmere 1,6 millioner private abonnement i denne kategorien. Den store økningen har dels sammenheng med stor vekst på fiberabonnement, men har også sammenheng med oppgradering av hastigheten i eksisterende kabel-TV-nett. 

Telenor og Altibox snart like store på bredbånd

Telenor og Altibox har samlet sett 61,3 prosent av det totale antallet bredbåndsabonnement i privat- og bedriftsmarkedet ved utgangen av første halvår 2021. Telenors andel går ned og var 32,5 prosent, mens Altibox-partnerne øker sin markedsandel til 28,8 prosent.  

Nedgang i kontantkort fortsetter

Totalt antall abonnement for mobiltelefoni er bortimot 5,3 millioner. Antallet har vært relativt stabilt over flere år, men overgangen fra kontantkort til fakturerte abonnement fortsetter. Ved utgangen av første halvår 2021 utgjorde kontantkort mindre enn 10 prosent av samtlige abonnement. 

Samtidig tar mobilkundene i bruk abonnement med mer data inkludert. 24 prosent av privatabonnementene har nå 10 GB eller mer inkludert per måned. For ett år siden var denne andelen 18 prosent. Men fremdeles er det abonnement mellom 1 GB og 5 GB inkludert som er mest utbredt. 40 prosent av de private abonnementene er i denne kategorien. 

Økning i mobil datatrafikk

Samlet datatrafikk fra abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd var 278 petabyte i første halvår 2021. Det er 70 petabyte mer enn i samme periode i 2020. Denne økningen er større enn tidligere 12-måneders perioder.