Målet med høringen

Målet med høringen er å avdekke hvilke boliger og næringsbygg som har manglende tilbud om hhv. minimum 100 Mbit/s og minimum 30 Mbit/s nedlastingshastighet, og som heller ikke vil få tilbud om dette i løpet av de neste tre årene.

Grunnlaget for høringen er dekningsundersøkelsen og dekningskartene for 2023 som Nkom publiserte 2. november, og hvor det mangler dekning på fast bredbånd. Disse dataene skal nå kvalitetssikres av Nkom ved at de verifiseres ved en offentlig nasjonal høring som lanseres i dag, 10. november 2023.

Høring

Høringen varer i perioden fra 10.11 – 13.12.2023, og skal gi oversikt over pågående etableringer og planer om etableringer av høyhastighets bredbåndsnett i Norge de neste tre neste årene.

Trykk her for å komme til høringen:
Høring – eksisterende tilbud og planer om etablering av nye bredbåndsnett.

Oppdatert GBER

Høringen gjennomføres i henhold til gjeldende statsstøtteregelverk og de endringer som antas å tre i kraft i norsk rett i 2024 basert på det oppdaterte gruppeunntaket (GBER) som trådte i kraft i EU 1. juli 2023.

I praksis betyr det at det fortsatt kan gis støtte til områder hvor det ikke er tilbud om bredbånd med en nedlastingshastighet på 100 Mbit/s opp.

Nytt for ordningen i 2024 er imidlertid at dersom det er et område hvor det ikke er et bredbåndstilbud med 100 Mbit/s, men at det eksisterende tilbudet enkelt kan oppgraderes til 1Gbit/s, så kan det ikke gis støtte til utbygging.