Nkom offentliggjør vanligvis ikke hvem som har registrert seg til en auksjon, og har strenge rutiner for håndtering av informasjon om deltakelse. For radiolinjeauksjonen i mai offentliggjør Nkom nå registrerte deltakere, fordi denne informasjonen er kjent. Dette skyldes at enkelte aktører, i forbindelse med auksjonsforberedelsene, har mottatt en automatisk generert e-post fra en nedlastningsportal. Denne viste e-postadressen til andre registrerte aktører. Alle som har registrert seg til auksjonen skal ha samme informasjon, og derfor offentliggjøres registrerte deltakere.

Disse aktørene har kvalifisert seg til auksjonen:

  • Ceragon Networks AS
  • Funn AS
  • GlobalConnect AS
  • Ice Communication Norge AS
  • Telenor Norge AS
  • Telia Norge AS

Aktører som er kvalifisert for å delta, er ikke forpliktet til faktisk å delta i auksjonen.

Informasjon om hvem som er kvalifisert, har liten betydning for den enkelte aktørs budgivning i auksjonen. Aktørene har ikke lov til å samarbeide i auksjonen og alle budgivere er anonymisert i auksjonssystemet, slik at ingen budgivere kan vite hvem som byr på hvilke frekvenser.

Nkom vurderer hvordan koronakrisen kan påvirke auksjonsgjennomføringen. Vurderingen så langt konkluderer med at auksjonen kan starte 6. mai som planlagt.

Mer informasjon om auksjonen er tilgjengelig på Nkoms auksjonsnettside.