– Dette er gledelig å lese at det er en reduksjon fra høstens dekningsundersøkelse som fortalte oss at 45.000 bygg manglet 30Mbit/s og at 186.000 bygg manglet 100Mbit/s. Det er fint at det også er betydelige planer om utbygging i tiden som kommer, opplyser seksjonssjef i Nkom, Camilla Broch Pedersen.

Så mange mangler bredbånd eller planer for brebåndsutbygging:

  • 18.000 bygg* mangler bredbånd eller planer om bredbånd på minimum 30Mbit/s.
  • 115.000 bygg* mangler bredbånd eller planer om bredbånd på minimum 100Mbit/s.

*Bygg inkluderer privat eiendom og næringseiendom, men ikke fritidseiendom.

seksjonssjef Camilla Broch Pedersen, Nkom
Camilla Broch Pedersen er seksjonssjef i Nkom

 

Det er et politisk mål at alle husstander skal ha tilgang til fast bredbånd med en nedlastningshastighet på minst 100 Mbit/s innen utgangen av 2025. På oppdrag fra Kommunal- og distrikts departementet, KDD, gjennomførte Nkom i november og desember en kartlegging og nasjonal offentlig høring av støtteberettigede husstander og virksomheter som kan motta bredbåndstilskudd i 2023.

– Når vi nå har fått oversikt over hvor det planlegges for kommersiell utbygging, har vi et bedre grunnlag for hvor den offentlige bredbåndsstøtten skal plasseres, sier Broch Pedersen.

Tidligere i januar ble det kjent hvordan årets bredbåndsmidler på kr 362,7 millioner fordeles.

Tallene ser slik ut på fylkesnivå

Fylke

M30 Privat

M30 Bedrift

M100 Privat

M100 Bedrift

Agder

1147

144

5316

1034

Innlandet

1756

169

9054

1121

Møre og Romsdal

408

89

4153

760

Nordland

3244

571

16647

2722

Oslo

9

1

143

50

Rogaland

665

168

5896

806

Troms og Finnmark

1377

176

6715

1039

Trøndelag

2012

308

14449

2249

Vestfold og Telemark

1056

209

7338

506

Vestland

916

157

8207

1276

Viken

3082

319

23210

3001

Nasjonalt

15672

2311

101128

14564