Ifølge tall rapportert fra selskapene har 1752 bygg fått tilgang til høyhastighets bredbånd med dekningsrabatten. Det betyr at teleselskapene har fått i overkant av 12 millioner kroner i rabatt. 

God tid 

Telenor, Telia og Ice/Altibox har frist frem til 30. juni 2025 for utbyggingen som vil utløse hele rabattbeløpet på 560 millioner, og varsler selv økt utbyggingshastighet i tiden fremover. 

John Eivind Velure i Nkom
John-Eivind Velure, Avdelingsdirektør i Spektrumsavdelingen i Nkom


— Vi vil fortsette å følge med på dette viktige arbeidet i årene som kommer, og vi gleder oss til å følge den videre utbyggingen av 5G. Utbyggingen er viktig for befolkningen, men også for næringslivet i distriktene, sier avdelingsdirektør i Spektrumsavdelingen John-Eivind Velure. 

FAKTA
Alle auksjonsvinnerne påtok seg forpliktelsen og mottok dermed rabatt på til sammen 560 millioner kroner som var fastsatt av regjeringen. Utbyggingsforpliktelsen innebærer at auksjonsvinnerne må bygge ut høyhastighetsbredbånd (minst 100 Mbps)  til en forhåndsdefinert liste med bygg i distriktene, hvor det antas at det ikke vil være kommersielt lønnsomt å bygge ut. Utbyggingen må gjennomføres i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2025.

Den forhåndsdefinerte listen med bygg man kan få støtte for er delt inn i tre ulike støtteklasser basert på forventet kundegrunnlag, og om det etableres nye sendepunkter eller om man kan oppgradere eksisterende infrastruktur. Nkom mottar neste rapportering fra auksjonsvinnerne om utbygging etter rabattordningen 1. februar 2024.  

Les mer om 5G-rabatten her