Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til åpent informasjonsmøte på nett, onsdag 9. juni kl. 10.00-11.00, fra Nkoms lokaler i Lillesand.

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder.
Direktør Pål Wien Espen og avdelingsdirektør John-Eivind Velure presenterer ny informasjon om 5G-auksjonen.

Link til åpent nettmøte

Påmelding for spørsmål

Du er velkommen til å stille spørsmål i etterkant av presentasjonen. Da følger du sendingen på teams, og får tilsendt en egen lenke for å delta her.

Send påmelding til rmh@nkom.no innen 8. juni.

Pressekontakt Ragna Marie Henden koordinerer også forespørsler om egne intervjuer av direktør Espen i etterkant, send e-post.

Legg møtet i din kalender

Kalenderoppføring

Høringsinnspillene

Her kan du lese mer om høringsinnspillene til auksjonen.

Kontaktinformasjon til statsråden

Politisk rådgiver Kaia Jarlsby

Kaia.Jarlsby@kmd.dep.no, mobil 97 79 40 88