I løpet av høringsperioden har Nkom oppsøkt alle de 9 bredbåndsleverandørene som etter varslet har sterk markedsstilling, og skal åpne fibernettene sine for grossisttilgang. Formålet med besøkene har særlig vært å få enda bedre innsikt i de lokale konkurranseforholdene og å legge til rette for gode høringsinnspill. 

Nkom har mottatt hele 33 svar på høringen, og det er både tilbydere og andre sentrale interessenter som levert sitt syn i saken

—Det er svært gledelig å se at det så stort engasjement rundt denne høringen. Det understreker at denne reguleringen har stor betydning for et stort antall aktører, og vi er allerede i gang med å sette oss inn i de skriftlige høringssvarene, sier avdelingsdirektør for Marked og Tjenester, Kamilla Sharma. .

Høringsinnspillene er tilgjengelige her.

Interessenter vil ha anledning til å kommentere på de mottatte høringsinnspillene, og Nkom ber om at eventuelle kommentarer sendes til Nkom innen 2. november 2023 til firmapost@nkom.no