Flere lokasjoner har nå fått rettet utfallene og mobildekningen er tilbake. Utfallet i Rødøy kommune er rettet og dekningen er tilbake for Ice, Telenor og Telia i området. I tillegg er dekningen for Nordkapp og kystområde nordover fått tilbake dekningen.

Det er meldt om stor rasfare i Nord-Norge de nærmeste dagene. Rasfare og stengte veier vil påvirke rettetiden.

Det pågår feilretting der det er mulig. I mange tilfeller er tilbyderne avhengig av at stabil kraft er tilbake før de kan se hva som er reelle feil som skyldes andre ting, eksempelvis brudd på fiber, sikringer eller annet. Tilbyderne er også avhengig av transmisjon frem til basestasjoner som er berørt, så selv om kraft er tilbake ved selve stasjonen kan transmisjon være berørt i et annet område, dette kan det være tidkrevende å få oversikt over. Andre utfordringer kan være mangel på ressurser hos entreprenører, trygg fremkommelighet og arbeidsforhold for de i felt.

Det er også sendt ut nytt farevarsel om svært sterk vind, fra og med onsdag 31.01.24 ankommer «Ingunn» deler av Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland innledningsvis. Utfordringene med utfall i ekomnett- og tjenester forventes dermed å forlenges i tid og geografisk utstrekning.

Her kan du lese råd til egenberedskap

Status oppdatert kl. 23:15 30. jan 2024:

Nordland:

- Begrenset til ingen dekning nord på Andøya/Andenes
- Begrenset til ingen dekning i havområdet innerst i Vestfjorden og Ofoten
- Begrenset til ingen dekning ved Flakstad og Utakleiv i Lofoten
- Begrenset til ingen dekning i Vevelstad, rundt Mindlandet, Prestøya, Alstahaug, Husvik og Herøya
 
Troms:


- Begrenset til ingen dekning i områdene langs kysten ved Sandøya og Vangsøya.

Finnmark:

- Begrenset til ingen dekning i områder utenfor Hammerfest, også dekningen langs E6 i kommunen berøres.
- Begrenset til ingen dekning i området rundt Båtsfjord, Sørøysundet, Eidsvågeidet og Sørvær i Hasvik kommune med kystområdet utenfor.
- Begrenset til ingen dekning i Repparfjorden i Porsanger
- Begrenset til ingen dekning i Kifjorden og ned mot Eidsfjorden på Nordkinnhalvøya

Alle kommunene i Finnmark er forsterket ekom-kommune som gjør at en basestasjon som dekker kommunesenteret har reservestrøm for 72 timer og dobbel transmisjon. Det samme har Nordreisa kommune i Troms og kommunene i Lofoten i Nordland. Når strømmen går vil øvrige basestasjoner i kommunene falle ut etter 2-4 timer.

Ringe nødnummer?

Så lenge det er dekning fra minst én mobiloperatør i et område er det mulig å ringe nødnummer via roaming hos andre operatører som har dekning. Informasjon om retting er foreløpig, og på grunn av situasjonens karakter kan dette endre seg raskt.