Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har ansvar for å føre tilsyn med at Posten Norge AS som leveringspliktig tilbyder overholder postregelverket, og ser det nå som nødvendig å be Posten om mer informasjon.  

Øyvind Halvorsen, seksjonssjef i Nkom
Øyvind Halvorsen, seksjonssjef i Nkom


— Vi har forståelse for frustrasjonen postkunder i distriktene har gitt uttrykk for knyttet til sen postgang. Vi merker oss også mediesakene og kommunikasjonen i sosiale medier om dette. Vi ser derfor behov for å be Posten om ytterligere informasjon om målingene som er gjennomført. Spesielt viktig blir det å se på leveringstiden i Distrikts-Norge, sier seksjonssjef i Nkom Øyvind Halvorsen. 

I henhold til konsesjonsvilkårene skal Posten Norge levere 85 prosent av pakker opptil 20 kg innen 4 dager etter innlevering, mens 97 prosent skal være fremme innen 6 dager. 85 prosent av innenlandsk brevpost inntil 2 kg skal være fremme innen 3 dager etter innlevering, mens 97 prosent skal være fremme etter 5 dager.
 

Få klager

Posten rapporterer hvert kvartal på leveringstider, og målingene gjennomføres per i dag av et eksternt selskap. Kravene til f leveringstider gjelder som et gjennomsnitt for hele landet. Rapportene fra 2022 viser at Posten Norge overholdt konsesjonskravene under hele året. Imidlertid skal Nkom vurdere om det bør stilles ytterligere krav til hvordan målingene skal utføres for å sikre at leveringstidene overholdes i hele landet.  

— Vi har ikke mottatt mange klager på leveringstider, men det er viktig at folk i Norge har tillit til at posten blir levert raskt og effektivt i hele Norge gjør at Nkom nå ber om mer informasjon fra Posten Norge, understreker Halvorsen. 

Les brevet til Posten her