Forlengelsen av fristen gis av hensyn til de aktørene som ble varslet for første gang 14. mars om at de vil bli utpekt som tilbydere med SMP. For disse fremstår den nye begrensede høringen i stor grad som en full høring. Forlengelsen vil gi disse aktørene tilsvarende forutsetninger til å sette seg inn i de omfattende dokumentene som ligger til grunn for varslene av 14. mars 2024 som i den første høringsrunden.

KamillaSharma-32 (1).jpg
Avdelingsdirektør i avdeling for marked og tjenester i Nkom, Kamilla Sharma.


– Vi vurderer at de nye aktørene som er varslet om SMP-utpeking med denne fristen får tilstrekkelig med tid til å sette seg inn i alle bakenforliggende dokumenter og komme med veloverveide innspill, sier avdelingsdirektør i avdeling for marked og tjenester i Nkom Kamilla Sharma.

Nkom er opptatt av å ha god dialog med aktørene som er varslet som SMP, og vil på samme måte som ved forrige høring besøke de nye aktørene for å bistå med veiledning og informere om prosessen videre. Besøkene vil være i uke 16.

Høring av markedsanalyse.