Søk på stillingen her

Sikkerhetsavdelingen vår spiller en viktig rolle i å sikre at elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester er trygge og pålitelige for alle brukere. Dette inkluderer blant annet tekniske analyser, risikoanalyser, regelverksutvikling, tilsyn, krise- og beredskapsøvinger og forvaltning av økonomiske tilskudd til sikkerhets- og beredskapsformål. Avdelingen har også oppgaver knyttet til sikkerhetsloven og totalforsvaret.

I sikkerhetsavdelingen vil du være en aktiv bidragsyter i Nkoms arbeid med utredninger og analyser knyttet til sikkerhet og beredskap. Du vil også bidra til gjennomføringen av nasjonale høringer og arbeid på tvers av avdelingene i Nkom. 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede eller delta i utredninger og prosjekter
 • Lede eller delta i analysearbeid
 • Delta i arbeidet med å utforme krav og regelverk for sikre og stabile elektroniske kommunikasjonstjenester (ekom) 
 • Evaluere uønskede hendelser i ekomnettene 
 • Føre tilsyn med ekomaktører og veilede tilbydere og andre aktører for å styrke beredskapen mot uønskede hendelser i ekomnettene 

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i samfunnsvitenskap eller rettsvitenskap (for søkere med relevant erfaring kan utdanningskravet fravikes noe) 
 • 3-5 års relevant arbeidserfaring
 • Evne til å formidle komplekse problemstillinger på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig 
 • Kunne bli sikkerhetsklarert for «Hemmelig» etter sikkerhetsloven 

Det er ønskelig at du har

 • Erfaring fra analyse- og utredningsoppgaver 

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk, strukturert og leveranseorientert 
 • Du er engasjert, kvalitetsbevisst og har godt humør
 • Du trives med utadrettet virksomhet og presentasjoner 

Vi vektlegger i stor grad din motivasjon, interesse og egnethet. 
Våre verdier ÅPEN og PÅ står sterkt hos oss, og sammen er vi «Ett Nkom». Deler du våre verdier?  

Vi tilbyr

Stillingen er lønnet som rådgiver/seniorrådgiver fra kr. 580 000 til kr. 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse. 

Vi tilbyr også

 • Gode arbeidsbetingelser (bl.a. fleksitid, sommertid, dekket mobil og bredbånd)
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom Statens pensjonskasse
 • Et godt og motivert arbeidsmiljø
 • Mulighet for trening i arbeidstiden. Vi har eget treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag.
 • Mulighet til å jobbe noe fra hjemmekontor
 • Gratis parkering
 • Kantine med egen kokk

Her kan du lese litt mer om hvordan det er å jobbe hos oss: Jobb i Nkom

Ta gjerne kontakt med seksjonssjef Svein Sundfør Scheie, tlf. 95 21 11 89, sss@nkom.no for en prat om stillingen eller ved spørsmål.  

Nkom deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke, og ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi ønsker kvinner og deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke. Vi vil gjerne ha søknader også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi ber deg om å dokumentere all utdanning som er relevant for stillingen. Legg ved vitnemål i Webcruiter når du søker på stilling hos oss.

Søk jobben innen 1. mai

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen her