Desse datasetta ligg tilgjengeleg på data.norge.no:

 

Data

Format

Lenkje

Liste over gyldige registreringar av leverandørar (produksjon/import/sal) og radioforhandlarar (sal) av radio-, teleterminal- og nettutstyr

JSON

https://data.norge.no/datasets/79ba5206-15e0-4b65-b42c-c11a1c6d048e

Liste over gyldige ekomnettautorisasjonar

JSON

https://data.norge.no/datasets/de2ea871-1fb9-4957-a98f-a65b5f15a9eb

Liste over brukte og ubrukte 4-sifra nummer som er sette av til nummeropplysning

XML

https://data.norge.no/datasets/1e837673-b288-47bc-9837-a9ab5e7ac34b

Samla norsk nummerplan for telefoni m.m. (E.164)

XML

https://data.norge.no/datasets/c1617f91-fb9c-4546-8f06-dcd53f82a76f

Statistikk

Nkom publiserer statistikk for ekombransjen halvårleg og gjer datasett og publikasjonar tilgjengeleg på under Statistikk og analyse