Dette inkluderer skjema for anmodning om fritak for utlevering av PUK-kode(r), fritak for basestasjonssøk og fritak for utlevering av trafikkdata.