Om telefonnummer

Telefonnummer gjør at telefonbrukere i hele verden kan ringe til hverandre.

Kan jeg få tildelt et bestemt telefonnummer?

Nkom tildeler serier av telefonnumre til teletilbydere, som deretter fordeler numrene enkeltvis til sine kunder. Vi tildeler ikke enkeltnumre eller nummerserier til privatpersoner. Du kan lese mer om telefonnummer og den norske nummerplanen her.

For å få tildelt et bestemt 8-sifret telefonnummer, må du kontakte en teletilbyder direkte. Det er opp til teletilbyderen å bestemme om de vil la kundene velge nummer selv.

Nkom tildeler 5-sifrede nummer direkte til bedrifter, offentlige etater og organisasjoner. Her kan du lese mer om 5-sifrede nummer. 

Kan jeg beholde nummeret mitt når jeg skifter arbeidsgiver?

Retten til å beholde telefonnummeret når du skifter arbeidsgiver, avhenger av hva som er avtalt mellom deg og din arbeidsgiver. Er det avtalt at du kan beholde telefonnummeret når arbeidsforholdet avsluttes, kan ikke arbeidsgiver motsette seg dette selv om arbeidsgiver har betalt telefonregningen din.

Tvister om slike spørsmål kan bringes inn for det alminnelige tvisteløsningsapparat (forliksråd, domstoler) om ikke saken løses mellom deg og din arbeidsgiver. Nkom kan ikke avgjøre i slike saker. 

SMS-nummer

Nkom tildeler ikke SMS-nummer for mobile innholdstjenester. Eiere av de mobile nettene i Norge samarbeider slik at innholdsleverandører tilbyr samme tjeneste til alle sluttbrukere via samme SMS-nummer. Ta kontakt med Strex for mer informasjon om SMS-numre.

Bytte av teletilbyder/nummerportering

Dersom du skal bytte teletilbyder og ønsker å beholde telefonnummeret, må du kontakte din nye teletilbyder. Denne teletilbyderen vil da sørge for at nummeret ditt blir overført og at abonnementet hos din tidligere teletilbyder blir sagt opp. Dette kalles også portering av nummer. Du kan lese mer om portering av nummer her.

Dersom du selv sier opp abonnementet hos din tidligere teletilbyder, mister du retten til å beholde nummeret ditt da dette blir tilbakeført til den tidligere teletilbyderen.

Dersom du ikke ønsker å ta med deg nummeret når du bytter teletilbyder, må du si opp abonnementet hos din gamle teletilbyder og be om et nytt nummer når du tegner abonnement hos ny teletilbyder.

Husk å oppdatere din BankID

Dersom du endrer telefonnummer, må du huske å oppdatere din BankID med det nye nummeret. Dette må du også gjøre dersom du bytter SIM-kort. Årsaken er at BankID er knyttet til SIM-kortet. Oppdateringen gjør du i nettbanken din.

Skriftlig fullmakt/avtale

En teletilbyder må ha skriftlig fullmakt fra deg for å kunne overføre ditt nummer til seg. En slik skriftlig fullmakt kan gis via SMS, e-post eller ved at du skriver under på en avtale om du handler nytt abonnement i butikk.

Tidsaspekt for flytting av nummer

Tidspunkt for når nummeret ditt skal flyttes til ny teletilbyder, avtales mellom deg og din nye teletilbyder. Din nye teletilbyder skal opplyse deg om praktiske forhold som kan føre til at tidspunktet må settes frem i tid, som for eksempel dersom SIM-kort må sendes i posten. 

Det finnes regler for maksimum lengde ved bytte av teletilbyder. Din tidligere teletilbyder skal gjennomføre porteringen senest ved utgangen av etterfølgende virkedag etter at korrekt anmodning om overføring av nummeret er mottatt fra din nye teletilbyder. 

Telefonsvindel

Det finnes flere typer telefonsvindel, som for eksempel spam, phishing, Microsoft-svindel. spoofing og wangiri, som utføres med telefonoppringning eller SMS. Svindlere ber gjerne om at du oppgir koder, passord eller trykker på lenker som gir dem tilgang til mobilen eller til innlogging i nettbank og lignende tjenester. 

Dersom du får anrop fra et mistenkelig telefonnummer eller mottar mistenkelige SMSer, vær skeptisk til å klikke på lenker eller oppgi sensitiv informasjon.

Mer om telefonsvindel her.

Hemmelig nummer og reservert nummer

Som sluttbruker har du rett til å be din teletilbyder om gratis å reservere deg mot at informasjon om ditt telefonnummer, navn og adresse gis til nummeropplysningstjenester.

Du kan også be om hemmelig nummer, som normalt er en tjeneste teletilbyderen tar betalt for. Dersom du har et hemmelig nummer, skal teleselskapet sørge for at nummeret blir merket som hemmelig, og ikke utlevert til nummeropplysningstjenester eller andre. 

Du kan lese mer om hemmelig nummer og reservert nummer her.

Nummeropplysning

Teleselskaper er pålagt å overføre informasjon om sine abonnenter til nummeropplysningstjenester. Informasjonen omfatter telefonnummer, navn, adresse og fødselsdato. Dette skal legge til rette for alle-til-alle kommunikasjon.

Flere selskaper tilbyr nummeropplysningstjenester på nett eller via telefon. Selskapene mottar informasjon om abonnenter fra teleselskapene.

Reservasjon mot nummeropplysning

Du har rett til å reservere deg mot utlevering av informasjon om ditt telefonnummer, navn, adresse og fødselsdato til nummeropplysningstjenester. Dette skal du få informasjon om når du inngår avtale med et teleselskap. 

Teleselskapene skal ikke overføre nummeropplysningsinformasjon om kunder som har reservert seg mot nummeropplysning. Du finner mer informasjon om reservasjon mot nummeropplysning her.

Fjerne hemmelig/reservert nummer på nummeropplysningstjeneste

Dersom ditt hemmelige nummer eller reserverte nummer feilaktig er kommet på en nummeropplysningstjeneste, kan du kontakte din teletilbyder og be dem rette opp feilen. Teletilbyder skal oppdatere nummeropplysningstjenestene de har avtale med, slik at informasjonen fjernes fra nummeropplysningstjenestene.

Haster det, eller du opplever at det ikke fungerer, kan du også henvende deg til nummeropplysningstjenesten direkte.

Får du treff i søkemotorer etter bekreftet sletting?

Etter at du er fjernet fra nummeropplysningstjenester, vil du fortsatt kunne oppleve at du får treff i søkemotorer. Dette kan skje selv om nummeret ditt er fjernet fra nettsidene til nummeropplysningsvirksomheter. Ofte forsvinner informasjonen innen noen uker, når søkemotorene har oppdatert sine opplysninger. Søkemotorer har skjema på nett som du kan fylle ut for å få fjernet dine opplysninger.

Hvor får opplysningstjenestene informasjon fra?

Nkoms regelverk gjelder opplysninger som er levert fra teleselskapene.

Nummeropplysningsvirksomhetene får også informasjon fra andre kilder, for eksempel Brønnøysundregistrene. I henhold til personopplysningsloven, kan du kontakte virksomheten og be om å få opplyst hvor opplysninger om deg er hentet fra.

Verdt å vite

Ordningen med nummeropplysning innskrenker ikke rettigheter etter personopplysningsloven. Kontakt Datatilsynet dersom du ønsker informasjon om personopplysningsloven.

Du kan også finne veiledninger om hvordan du praktisk går fram for å få informasjon slettet på www.slettmeg.no.