Etter at de nasjonale FM-sendingene ble slukket, er en del av frekvensressursene frigjort. Dette har Oslo kommune dratt nytte av.

– Vi i Oslo Vann- og avløp søkte om juridisk godkjenning til å gjenbruke det nasjonale FM-båndet, og vi ble tildelt en frekvenstillatelse. Nå bruker vi denne frekvensen i et system som overvåker vannlekkasjer på den kommunale rørinfrastrukturen. Vi anslår at vi vil fange opp 100 lekkasjer i året, og sparer masse vann og tid, forteller Jo Alexander Gjerpe, ingeniør og initiativtaker til prosjektet i Oslo kommune.

vannrør under bakken som lekker.jpg

Gjenbruk har lønt seg

I tillegg til å være et positivt tiltak for miljøet med den store besparelsen av vann, forteller Gjerpe at teknologien reduserer kostnader knyttet til vedlikehold og utbygging av vannforsyningsnettet.

– Vi trenger ikke lenger ta høyde for store tap og lekkasjer under planleggingen, og med det blir infrastrukturen billigere, samtidig som utbyggingen går raskere. Siden vi enklere kan oppdage hvilke ledninger som er dårligst, reduserer vi kostnader på ledningshabilitering og kan forhindre trykkfall grunnet store lekkasjer, sier Gjerpe.

Ønsker flere initiativ

Nkom ønsker at flere skal dra nytte av FM-båndet, som man antar kan ha mange bruksområder gitt den gode rekkevidden man kan oppnå.

– Vi synes det er gledelig at bruken av én naturressurs bidrar til å spare på en annen. I tillegg kan gammel infrastruktur, som mast og sender, få nytt liv. Oslo Vann- og avløp har fått til et prosjekt som er av stor samfunnsnytte, og vi håper det kommer flere initiativ i forbindelse med denne høringen, sier Gordana Lunestad, senioringeniør i Nkom.

Høringsfristen er 20.mars 2024.

Les høringsdokumentet og høringsspørsmålene her.