Frekvensbåndene som har vært oppe til vurdering er:   

  • 700 MHz (738-758 MHz) 
  • 1500 MHz (1427-1517 MHz)  
  • 2,3 GHz (2300-2400 MHz) 
  • 26 GHz (24,25-27,5 GHz)  
  • 42 GHz (40,5-43,5 GHz)

Les saken "Nkom inviterer til dialog om nye frekvensbånd til 5G"

Dialog med bransjen

Bransjen ble tidligere invitert til å gi uttrykk for etterspørsel og behov og det har vært aktiv dialog mellom ulike aktører og Nkom. Vi har mottatt mange verdifulle innspill fra mobil- og bredbåndsoperatører, industriaktører og utstyrsleverandører, som vi har tatt med inn i vurderingene rundt tildeling av frekvensbåndene. 

1500 MHz- og 26 GHz-båndene tildeles nå

Etter forberedende arbeid og vurderinger har Nkom bestemt at det er riktig å forberede tildeling av 1500 MHz- og 26 GHz-båndene nå. 

Beslutningen om å tildele disse to båndene først, er basert på innspill om behov og etterspørsel for spektrum i de aktuelle frekvensbåndene i årene fremover, innspill fra utstyrsleverandører om utstyrstilgjengelighet og fremtidsutsikter for utstyrsstøtte i de ulike båndene. Nkom har også sett hen til forvaltningen av båndene i andre sammenlignbare land.

Beslutningen er også begrunnet i overordnede ekompolitiske mål om raskt bredbånd til alle og tidlig innføring av 5G, hvor tildelingen av både 1500 MHz- og 26 GHz-båndene vurderes å være viktige virkemidler. 

- Vi mener det er riktig å starte med tildelingen av 1500 MHz- og 26 GHz-båndene nå. Vi ser tilstrekkelig interesse og etterspørsel fra flere aktører og bruken av båndene kan styrke innføringen av 5G videre og gi verdifullt bidrag til mål om mobildekning og raskt bredbånd til alle, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i spektrumsavdelingen. Vi har en «ventestrategi» for de øvrige båndene, idet det har vært lite interesse og etterspørsel etter 700 MHz- og 42 GHz-båndene, og vi må gjøre ytterligere vurderinger av hvilken bruk som gir størst samfunnsøkonomisk nytte i 2,3 GHz-båndet. 

Tidspunkt for tildeling

Nkom ønsker, og har ambisjoner om, å få tildelt 1500 MHz- og 26 GHz-båndene i 2023. Endelig tildelingstidspunkt avhenger likevel av flere forhold, blant annet hvordan tildelingene skal innrettes og hvorvidt det knyttes vilkår om deknings- og eller utbyggingsforpliktelser til tillatelsene. Nkom vil publisere en nærmere tidsplan for tildelingene i løpet av høsten.

Mer informasjon om vurderingene finnes her.